Vlastníctvo územnej samosprávy

IČOFirma
Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA
Krízové stredisko " AMORET "
Domov sociálnych služieb "Piešť"
Fontána Želovce, s.r.o.
Centrum voľného času, Ľ.Štúra 15, Želiezovce
Strana: << < 432 433 434 435 436 437