Zmiešané (kombinácia 1 až 8)

IČOFirma
DOVOTEX, spoločný podnik - v konkurze
AGROSTAV, SPOLOČNÝ PODNIK V LIKVIDÁCII
Agrochemický podnik, spol.pod. v likvidácii
STAV-ORBIT PRI ROI V SR
ACADEMIKA - ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE
Investičný fond REGIÓNFOND Sl.poisťovne a.s.
Zväz výrobcov a nákupcov náradia Slovenskej republiky
Zväz chovatelov koní na Slovensku
MEZ MARKET spol.s r.o.