Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

IČOFirma
Inštitút Communio, n. o.
Áno pre Bratislavu
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Panny Márie Kysucké Nové Mesto
Poľovnícke združenie vlastníkov pozemkov k.ú. Lakšárska Nová Ves - Mikulášov
Fotoklub GRANUS
ROLAND
Newport Foundation for Development
LOTOS 7
Poľovnícka organizácia Háj