Súkromné tuzemské

IČOFirma
Agrostav, a.s. v likvidácii
AKORD, a.s.
Medzičilizie, a.s.
KOOPERA Levice, a.s.
AGROSTAV GROUP LEVICE, a.s.
AGRIA Liptovský Ondrej a.s.
AGROSTAV, a.s. Nitra
Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť
Novogal a.s.
ROD Skalica, a.s.
Podnik živočíšnej výroby a.s.
AGROSTAV, a.s.
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s.
AGROSTAV Zvolen a.s., "v likvidácii"
BAZ, a.s. v konkurze
AGROPODNIK Nitra, a.s.
GEODÉZIA Prešov a.s.v likvidácii
Stavoprojekt a.s.
FRATOM, spol. s r.o.
STYRVOS, v.o.s. - v konkurze
Strana: << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>